Met behulp van onderstaande links komt u op websites waarop u actuele wet- en regelgeving en andere nuttige informatie kunt vinden.

Internationaal

Europese GMP regelgeving

Op deze pagina kan men de volledige tekst van de Europese GMP-richtlijnen en -snoeren inzien en downloaden.

Lees meer

US GMP regelgeving

CFR – Code of Federal Regulations. Op deze pagina kan men de volledige tekst van de Amerikaanse GMP-richtlijnen en -snoeren inzien en downloaden.

Lees meer

EudraGMP

Om de nationale autoriteiten in de Europese Ruimte (EEA) en het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) inzicht te geven in de status van de farmaceutische bedrijven in de EEA is het gebruik van een Europese Inspectie database opgenomen in de hiervoor genoemde wetgeving.

Lees meer

ISPE

International Society of Pharmaceutical Engineers

Lees meer

PIC/S

Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

Lees meer

WHO

World Health Organization

Lees meer

ICH

International Conference on Harmonization

Lees meer

PDA

Parenteral Drug Association

Lees meer

IVT

Institute of Validation Technology

Lees meer

IPEC

International Pharmaceutical Excipients Council, de wereldwijde handelsassociatie van producenten en gebruikers van farmaceutische hulpstoffen.

Lees meer

APIC/CEFIC

Op deze pagina publicaties m.b.t. actieve ingrediënten

Lees meer

FDA Guidance

Algemene guidance documenten van de FDA

Lees meer

Nationaal

GMP/z regelgeving

Op deze pagina kan men de volledige tekst van de GMP/z richtsnoeren inzien en downloaden.

Lees meer

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Lees meer

Farmatec

Overheidsorgaan voor het Aanvragen van farmaceutische vergunningen

Lees meer

CBG

College ter beoordeling van geneesmiddelen

Lees meer

KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.

Lees meer

VWS

Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees meer

NVZA

Nederlandse vereniging voor ziekenhuisapothekers

Lees meer

VIG-OHE

Vereniging Innovatieve geneesmiddelen – Oranje hand envelop procedure

Lees meer

Farmaceutisch Kompas

Database met geneesmiddel teksten

Lees meer

Lareb

Bijwerkingencentrum

Lees meer