Kennisbank

Wat zijn aseptische handelingen?
Home 5 Geen onderdeel van een categorie 5 Wat zijn aseptische handelingen?

Aseptische handelingen zijn handelingen die aan steriele geneesmiddelen worden verricht om deze gereed te maken voor toediening aan de patiënt.

Sommige geneesmiddelen kunnen na bereiding niet in de primaire verpakking kunnen worden gesteriliseerd. Ze moeten dan aseptisch bereid worden. Soms is een product nog niet klaar om aan de patiënt toegediend te kunnen worden. Er moeten eerst nog handelingen gedaan worden om ze voor toediening gereed te maken. Dit worden aseptische handelingen genoemd.