Kennisbank

Wat is VTGM?

VTGM betekent voor toediening gereed maken. Onder Voor Toediening Gereedmaken (VTGM) wordt verstaan een geneesmiddel gereedmaken voor gebruik, zodanig dat de patiënt de berekende dosis zonder verdere bewerkingen kan innemen, zichzelf kan toedienen of toegediend kan krijgen.