Trainingsprogramma

VTGM - Radiofarmaca

VTGM - Radiofarmaca

icon graduation hat
Type training
Klassikaal
icon stopwatch
Duur
1 dag
icon price
Tarief
€ 925,-

Data & inschrijven

19 november 2024
VTGM - Radiofarmaca
In de training 'VTGM - Radiofarmaca' leren wij jou de nodige GMPz-kennis en vaardigheden voor het voor toediening gereed maken van radiofarmaca. Maak jij radiofarmaca voor toediening gereed voor individuele patiënten? Dan is het belangrijk om kennis te hebben van de GMP-ziekenhuisfarmacie. Door middel van oefeningen in de veiligheidswerkbank leren we jou welke kwaliteitsrisico's er zijn en wat de juiste wijze van handelen is. Daarnaast verwerf je tijdens de workshop veel kennis over de gestelde eisen, documentatie en validatie.

Doelgroep

Medewerkers van de ziekenhuisapotheek of Nucleaire geneeskunde die in de praktijk Radiofarmaca voor toediening gereedmaken of voornemens zijn dit te gaan doen.

 

Opzet

VTGM - Radiofarmaca is een interactieve workshop op mbo/hbo-niveau. Deze training is een zeer praktische workshop met oefeningen in een veiligheidswerkbank. We besteden aandacht aan de kwaliteitsrisico’s bij de bereiding en de eisen die gesteld worden aan de omgevingsruimte en de LAF-kast. Daarnaast leert de trainer jou op welke wijze de handelingen en documentatie uitgevoerd moeten worden en wat allemaal gevalideerd moet worden en hoe je dat aanpakt. Ook behandelen we ook welke hygiëne en kledingregels van toepassing zijn en hoe we monitoren of er goed aseptisch gewerkt wordt.

 

Programma

Introductie GMP: VTGM van radiofarmaca

 • Wet- en regelgevingen rondom het VTGM van radiofarmaca

Farmaceutisch microbiologie

 • Soorten en eigenschappen van micro-organismen
 • Voorkomen en bestrijden van micro-organismen

Aseptisch werken

 • Aseptische handelingen – de definitie
 • Vormen van productbescherming
 • Werkomstandigheden
 • Handreiniging en desinfectie
 • Handschoengebruik
 • Hygiëne en kleding
 • Schoonmaak en desinfectie
 • Werken in de LAF-kast

Validatie en monitoring

 • Validatie van ruimten
 • Validatie aseptische werkwijze
 • Kwalificatie medewerker
 • Microbiologische monitoring werkomstandigheden

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers: minimum 5, maximum 10
 • Starttijd: 09:30 & eindtijd: 17:00 uur
 • Uitgebreide lunch is inclusief